Het percentage auto's dat na diefstal wordt teruggevonden, is in 2023 gestegen naar 47%. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar tijd. Dit blijkt uit recente cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Het aantal diefstallen van personenauto's nam vorig jaar iets af. In totaal...

Naast de oorspronkelijke functionaliteiten van track & trace-systemen – het kunnen volgen en terugvinden van objecten – speelt preventie een steeds grotere rol bij de keuze ervoor. Soms omdat de verzekeraar het eist, soms als manier om bedrijfsrisico's te verkleinen. Steeds meer verzekeraars scherpen de voorwaarden...